Vašírov – příprava území pro výstavbu RD na parc. č. 443, komunikace

Jedna z nově vzniklých obytných lokalit ve Středočeském kraji – obec Vašírov. Projekt komunikací zpracován pro Meritum Kladno – Inženýring, s.r.o.