Rekonstrukce komunikace před Městským divadlem Chomutov dokončena

Výměna starých asfaltových povrchů za žulovou dlažbu na veřejném prostranství před chomutovským divadlem byla v termínu dokončena. Rekonstrukce zcela změnila charakter hlavního příjezdu k divadlu. Děkuji zhotoviteli za precizní práci a trpělivost s vrtochy autora projektu.

Na snímcích je zachycen stav komunikací před a po rekonstrukci.