O nás

Naše společnost Vám nabízí profesionální služby v oblasti projektování dopravních a pozemních staveb. Zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci včetně rozpočtů staveb pro novostavby i rekonstrukce, zajistíme příslušná správní rozhodnutí pro všechny typy staveb.

Dopravní stavby:

 • Místní komunikace, cyklostezky – novostavby i rekonstrukce
 • Parkoviště a odstavné plochy – novostavby i rekonstrukce
 • Dopravně inženýrské opatření staveb
 • Připojení nemovitostí, stanovení rozhledových poměrů

Pozemní stavby:

 • Stavby občanské vybavenosti (objekty sociálních služeb, kanceláře, prodejny, stravovací provozy)
 • Rekonstrukce stávajících staveb
 • Sportovní stavby (sportovní a dětská hřiště)
 • Při volné kapacitě: Stavby pro bydlení (rodinné a bytové domy, chaty, vestavby podkroví)

Inženýrská činnost:

 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Technický a autorský dozor staveb
 • Rozpočty staveb
 • Termovizní měření
 • Spolupráce při zajištění dotačních titulů