Pozemní stavby:
 • Stavby pro bydlení (rodinné a bytové domy, chaty, vestavby podkroví)
 • Stavby občanské vybavenosti (objekty sociálních služeb, kanceláře, prodejny, stravovací provozy)
 • Rekonstrukce stávajících staveb
 • Sportovní stavby (sportovní a dětská hřiště)
Dopravní stavby:
 • Místní a příjezdové komunikace, cyklostezky – novostavby i rekonstrukce
 • Parkoviště a odstavné plochy – novostavby i rekonstrukce
 • Připojení nemovitostí, stanovení rozhledových poměrů
Inženýrská činnost:
 • Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • Rozpočty staveb
 • Energetické audity a Průkazy energetické náročnosti budov
 • Termovizní měření
 • Spolupráce při zajištění dotačních titulů