Datum Název zakázky

Pozemní stavby

1 07/2008 Rodinný dům Místo č.p. 164
2 05/2009 Přístavba garáže Sopko Advertising
3 06/2009 Průjezdná garáž p.p.č. 218 Hora Sv. Šebestiána
4 06/2009 Přístavba objektu č.p. 7 Krásná Lípa
5 10/2010 Komunitní centrum Výsluní
6 03/2011 Pension Saraya Wellness Teplice – rozšíření kapacity
7 01/2012 Výstavba dětského hřiště na pozemku p.p.č. 31 k.ú. Křimov
8 03/2012 Novostavba sestavy 7 rodinných domků Bečov
9 06/2012 Nástavba rodinného domu, Březno, č.p. 192
10 07/2012 Přestavba stávajících skladů společnosti RRR spol. s r.o. na zámečnickou dílnu
11 11/2012 Sportovní hřiště u Základní školy Vroutek
12 05/2013 Výstavba objektu společnosti SANACE PO na p.p.č. 621, 627/4, 617/1 a 627/6 k.ú. Chomutov
13 04/2013 Zateplení a výměna oken historické budovy Městského úřadu ve Výsluní
14 06/2013 Novostavba sestavy 6 rekreačních domků Blatno
15 08/2013 Výstavba rodinného domu na p.p.č. 1744/29 k.ú. Jirkov
16 01/2014 Novostavba RD na parcele 1646/198, k.ú. Havlíčkův Brod
17 04/2014 Rekonstrukce stravovacího provozu – ZŠ Školní, Chomutov

Dopravní stavby

18 12/2008 Výsluní – rekonstrukce komunikací a dešťové kanalizace
19 06/2009 Krupka – Vrchoslav, technická infrastruktura pro obytnou zónu, komunikace
20 09/2009 Jiřetín pod Jedlovou - Rozšíření systému dešťové a splaškové kanalizace, Rrkonstrukce a rozšíření sítě chodníků
21 04/2010 Výsluní – vybudování komunikace a IS pro 6 RD na p.p.č. 159/3, 158/2, 157/3
22 10/2010 Výstavba autobusových zastávek, k.ú. Hrušovany
23 40/2012 Transformace DOZP Hazlov, Aš, Jiráskova-novostavba objekt A,B,C F 2.1 - komunikace
24 05/2012 Obchodní centrum Vinohradská - komunikace a zpevněné plochy
25 06/2012 „Multifunkční areál“ II. Mlýn, Bezručovo údolí , Bečov - zpevněné plochy
26 12/2012 Novostavba 15ti staveb pro bydlení v areálu Domova klidného stáří. I. etapa výstavby - komunikace a zpevněné plochy
27 12/2012 Novostavba bytového domu PROSTART – sever, západ Zpevněné plochy
28 06/2013 Rekonstrukce komunikace, ul. Kryrská u č.p. 23-29, Vroutek
29 03/2014 Rekonstrukce komunikace, ul. Na Průhoně, Vroutek – II. Etapa
30 06/2014 Oprava chodníků ulic Děvínská a Lužická v Chomutově